top of page

Market Research Group

Public·60 members

Nơi này của Bến Tre dân cày rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường

Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay. Phổ biến hội viên trong chi hội thu nhập 2 - 3 tỷ đồng/năm trong khoảng kiểng mai vàng...", Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội è Văn Kha, phường Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.Anh nai lưng Văn Kha chăm nom kiểng mai vàng tại ấp Phú Hội, thị trấn Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Thành công ban sơ

Năm 2009 cách trồng mai phôi, khi mới có mặt trên thị trường, “Tổ liên kết cung cấp mai vàng” chỉ có 16 thành viên (mỗi hộ là 1 thành viên) tại ấp Phú Hội. Trong 16 thành viên, với 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ nâng cao lên 33 thành viên, trong đó mang 10 thành viên thoát nghèo bền vững. Diện tích phân phối đạt 22 ngàn mét vuông, sản lượng trên 17 nghìn sản phẩm/năm.

Năm 2016, “Tổ liên kết cung cấp mai vàng” được đổi tên thành “Tổ hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội” sau này có tên “Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội”, với 43 thành viên. Diện tích cung ứng nâng cao lên gần 45 nghìn mét vuông.

Ông trằn Văn Kha - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội phấn khởi: “Chúng tôi đang ra đời cho chi hội, đặt hết tâm huyết vào nghề cung ứng kiểng mai vàng.

Qua đó, ngày một phổ quát người mua trong và ngoài thức giấc ưa chuộng. Thương hiệu kiểng mai vàng của chi hội ngày một tăng trưởng vững bền. Thu nhập từ kiểng mai vàng của 43 thành viên cũng nâng cao lên. Bên cạnh cung ứng kiểng mai tàn, hội viên trong chi hội còn cung ứng mai ghép”.Xem thêm: bán phôi mai vàng


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page